Hoeveel kunt u verdienen
met zonne-energie?

Zonnepark van 30.000 panelen in Maastricht

Volta Solar en Bodemzorg Limburg tekenen overeenkomst voor de bouw en onderhoud van Zonnepark Belvédère

HEERLEN –Bodemzorg Limburg, verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg, heeft na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure Volta Solar geselecteerd als leverancier voor het bouwen en onderhouden van Zonnepark Belvédère.

Voormalig stortplaats Belvédère in Maastricht beschikt over een vlak plateau van ca. 10 hectare dat onder strikte voorwaarden geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Het innovatieve PEG systeem van Volta Solar voldoet aan alle voorwaarden, waardoor het mogelijk wordt om ruim 30.000 zonnepanelen te plaatsen.

De bijna 12 MWp aan zonnepanelen zullen jaarlijks ruim 10 miljoen kWh aan duurzame zonne-energie gaan opwekken, equivalent aan het verbruik van 3.000 huishoudens. De Universiteit Maastricht participeert voor 50% in het project. Hierdoor is de groene stroom die wordt geproduceerd voor 50% beschikbaar voor de Universiteit.

De voorbereidingen voor de bouw zijn momenteel in volle gang. In januari 2020 zal gestart worden met de bouw van het Zonnepark. In april 2020 zal het Zonnepark op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Voor het onderhoud is een overeenkomst gesloten voor 16 jaar, gelijk aan de looptijd  van de toegekende SDE+ subsidie.