SolarEdge voordelen voor SDE+ installaties

Optimalisatie van de opbrengt

De SDE+ wordt uitgekeerd aan de hand van de opbrengst in kilowattuur (kWh). U vraagt de subsidie aan voor een bepaald vermogen aan zonnepanelen, maar u krijgt uitgekeerd aan de hand van de opbrengst in kWh. Het is daarom interessant om zoveel mogelijk opbrengst aan uw zonnepanelen te onttrekken. De power- optimizers van SolarEdge voorzien in een regeling per zonnepaneel. Dit levert 6-16% extra opbrengst op, ten opzichte van traditionele string- omvormers.

Besparing op onderhoud

Met SolarEdge worden de prestaties van ieder afzonderlijk zonnepaneel uitgelezen. Ieder zonnepaneel wordt continu doorgemeten. De meetgegevens worden geanalyseerd in de SolarEdge monitoringportal. Minder goed, of niet functionerende zonnepanelen zijn op afstand op te sporen. Het vervangen van defecte onderdelen kan hierdoor veel sneller worden uitgevoerd. Tevens heeft u altijd 100% zekerheid dat ieder zonnepaneel goed functioneert.

SolarEdge SDE+ Garantie

Speciaal voor de SDE+ biedt SolarEdge een relatief goedkope garantieverlenging op de omvormers naar 15 jaar. Standaard zit er al 12 jaar garantie op de omvormers en 25 jaar garantie op de optimizers. Met deze SDE+ garantieverlenging heeft u de zekerheid dat u gedurende de gehele subsidieperiode van 15 jaar geen onvoorziene kosten heeft.

Dynamische vermogensregeling

SolarEdge biedt als enige fabrikant de mogelijkheid om het uitgaande AC vermogen van de omvormers dynamisch te regelen. In sommige gevallen kunt u hiermee voorkomen dat u kostbare wijzigingen aan uw hoofdaansluiting moet laten uitvoeren, die kunnen oplopen tot 20.000 Euro.

De dynamische vermogensregeling zorgt ervoor dat de omvormers het vermogen iets terugbrengen op het moment dat de afgezekerde waardes van de hoofdaansluiting benaderd worden. Zo kunnen de hoofdzekeringen er nooit uit gaan. De stroom kan zo nooit uitvallen door teveel vermogen van de zonnepanelen. De continuïteit van uw bedrijfsvoering komt niet in het geding door de zonnepanelen.

Veiligheid

De power- optimizers schakelen de (levensgevaarlijk) hoge gelijkspanning op het dak direct uit bij gevaar. Met traditionele string- omvomers is dit niet mogelijk. Bij een los contact zal de spanning direct teruggeschakeld worden van 38 Volt per paneel naar 1 Volt per paneel. Ook bij hoge temperaturen door brand schakelen de optimizers het systeem direct uit, zodat er veilig geblust kan worden.