Wat wordt er bedoeld met de “verwachte opbrengst”?