Opbrengst en Monitoring

Waarom komen de teruggeleverde kWh niet overeen met de gegevens van de app van zonnepanelen?

De app van de zonnepanelen laat de totale opbrengst zien. De opgewekte stroom gaat altijd eerst naar uw eigen apparaten die aan staan. Een deel wordt dus direct verbruikt. Wat niet direct wordt verbruikt, wordt teruggeleverd aan het net. Hierdoor zal er dus altijd een verschil zijn tussen de nota van de energieleverancier en de data die op de app of omvormer te zien is.

Waarom verschilt de opbrengst onderling van de panelen?

Bij grote verschillen kan dit te maken hebben met schaduw of een defect aan een van de panelen of optimizers. Kleine verschillen zullen altijd ontstaan omdat de zon instraling nooit 100% gelijk verdeeld is.

Wat wordt er bedoeld met de verwachte opbrengst?

De verwachte opbrengst is de opbrengst die u volgens PVGIS berekeningen over een volledig jaar gaat behalen. PVGIS is een Research Centrum van de Europese Unie die aan de hand van de ligging en hellingshoek van uw dak de instraling heeft bepaald.

Wat is PVGIS?

PVGIS is een Research Centrum van de Europese Unie die aan de hand van de ligging en hellingshoek van uw dak de instraling heeft bepaald. Met deze gegevens kunnen we berekenen hoeveel uw zonnepanelensysteem gaat opbrengen.

De opbrengst van de eerste maand is minder dan de verwachte opbrengst, is er iets mis?

Dit is afhankelijk van de installatiedatum. In het overzicht wordt de verwachte opbrengst van de gehele maand berekend. Afhankelijk van de datum waarop uw systeem is geplaatst, kan in de eerste maand de werkelijke opbrengst afwijken van de verwachte opbrengst. Voorbeeld: PVGIS berekent de opbrengst van de hele maand. Als uw zonnepanelen op de 15e zijn geïnstalleerd, wordt in het overzicht toch vanaf de eerste van de maand gerekend. In de berekening mist u dan 14 dagen opbrengst. Dit is alleen het geval in de eerste maand.

Mijn zonnepanelen presteren niet optimaal. Hoe kan dit?

Denkt u dat uw zonnepanelen niet (optimaal) presteren? Als het nacht is, valt er geen licht op de panelen en wordt de omvormer automatisch uitgeschakeld. Dan is er geen opbrengst. Op hete zomerdagen of donkere dagen kan het ook gebeuren dat het maximale Wattpiek vermogen niet wordt gehaald. Verder kunnen sneeuw en hevige regenval van invloed zijn op de opbrengst. Dit is een normaal verschijnsel.

Is bovenstaande niet het geval? Dan is er misschien een storing. Als er een storing is, kunt u dit aflezen op de omvormer. Vul in dat geval het storingsformulier > in

De werkelijke opbrengst is lager dan de verwachte opbrengst, is er iets aan de hand?
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Is het verschil groot? Dan raden wij u aan om het online storingsformulier in te vullen.

Terug naar Veelgestelde vragen >