Ik heb nog geen e-mail ontvangen over inloggegevens van de portal. Wanneer ontvang ik deze?
We streven er naar om uw portal binnen 5 werkdagen op te leveren. U ontvangt hiervan een e-mail in uw inbox. Heeft u geen e-mail ontvangen, dan kan het zijn dat deze in uw spamfolder terecht is gekomen. Heeft u na 10 werkdagen nog geen e-mail ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons op via service@voltasolar.nl.
Mijn installatie is niet volledig opgeleverd, wat nu?
Het kan altijd voorkomen dat door omstandigheden de installatie niet volledig opgeleverd kan worden. In dat geval neemt de afdeling Planning zo snel mogelijk contact met u op om de restpunten in orde te maken.
Wanneer ontvang ik de factuur?
U wordt pas gefactureerd als de gehele installatie naar tevredenheid is opgeleverd. U ontvangt deze gemiddeld binnen 14 dagen na installatie.
Hoe werkt de btw-teruggave?
Op uw factuur staat het btw-bedrag dat u moet betalen. Dit bedrag kunt u vervolgens terugvragen. Als u zonnepanelen via Volta Solar heeft aangeschaft, ontvangt u bij uw factuur een internetlink. Via deze link komt u terecht bij een btw formulier op de website van onze accountant. Dit formulier dient u in te vullen en digitaal toe te sturen. Onze accountant regelt vervolgens de btw-teruggave voor u.

Indien u zonnepanelen via een gemeenteproject heeft aangeschaft, krijgt u binnen 3 maanden na installatie het contract samen met een btw formulier thuis gestuurd. Dit formulier dient U in te vullen en retour te sturen. De accountant van het project zal voor de verdere afwikkeling zorgen. Verdere communicatie betreffende de btw loopt dan via het project zelf.

Het kan 3 tot 6 maanden duren alvorens u het bedrag terug heeft van de belastingdienst.

Hoe werkt het ServiceGarantPlan?
Als u gekozen heeft voor het ServiceGarantPlan, betekent dat dat zodra uw portal live is uw zonnepanelensysteem actief door ons gemonitord wordt. Tevens ontvangt u maandelijks een rapportage over de werking van uw systeem.  Lees hier meer over het ServiceGarantPlan >
Ik heb geen ServiceGarantPlan afgesloten bij de overeenkomst. Kan ik dit alsnog aanschaffen?
Ja natuurlijk! Stuur hiervoor een e-mail naar service@voltasolar.nl.

Hoe werkt de maandelijkse rapportage van het ServiceGarantPlan?

J

Uw systeem wordt continue door ons gemonitord. Elke eerste dag van de maand ontvangt u een overzicht van de werking van uw systeem in de afgelopen maand. De verwachte opbrengst wordt vergeleken met de werkelijke opbrengst en als er een storing is geweest, wordt dit ook vernoemd in het overzicht.

Terug naar Veelgestelde vragen >