Privacy policy

Privacyverklaring

Volta Solar is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Volta Solar houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Volta Solar,Eisterweg 6, 6422 PN Heerlen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Volta Solar haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Volta Solar, Volta Limburg en/of Essent NV en/of haar groepsmaatschappijen, zoals Essent Retail Energie BV en Essent Energie Verkoop Nederland BV
  • Wanneer u contact heeft met Volta Solar om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media
  • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole
  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door Volta Solar, Volta Limburg en Essent. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we rekening proberen te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal

Beveiliging en bewaartermijn

Volta Solar gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Volta Solar ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Volta Solar toegang tot uw gegevens. Volta Solar bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E-mail

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van Volta Solar waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (Infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (Productmail). Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van Volta Solar, Volta Limburg en/of van Essent (Actiemail) en/of nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (Nieuwsbrief). U kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een mail sturen naar zonnepanelen@voltasolar.nl. Volta Solar zal zo snel mogelijk na ontvangst uw mail het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Volta Solar laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Social media

Volta Solar gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Volta Solar volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Hierbij spant Volta Solar zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Volta Solar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Volta Solar (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Volta Solar is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons algemene contactformulier.

Cookies

Volta Solar maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Volta Solar plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren. Zo kan Volta Solar eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s u bezoekt of welke onderwerpen voor u van belang zijn en uw gegevens bijhouden als u een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft.

Als u zich bijvoorbeeld registreert bij Volta Solar helpt een cookie de webpaginaserver om uw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van uw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. vereenvoudigen. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kunt u de functies van onze website die u eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op u ingesteld.

Volta Solar werkt soms met service providers die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om Volta Solar te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. Volta Solar staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Volta Solar en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Volta Solar is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Volta Solar behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van Volta Solar.

Voerendaal, 8 april 2016

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.