Van Solar naar Power

De veranderingen in de energiemarkt
In Nederland en Europa zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor u als consument is het belangrijk te verduurzamen. Dit heeft tot gevolg dat er de komende 10 tot 30 jaar grote veranderingen zullen plaatsvinden in de energiemarkt.

Hoge energiekosten
De behoefte aan elektrische energie gaat de komende jaren extreem toenemen, wel 4 tot 5 keer zoveel als we nu verbruiken. Dit terwijl de prijzen voor elektrische energie ook gaan toenemen. Tegelijkertijd neemt ook de druk op de elektriciteitsnetwerken toe doordat er steeds meer zonne-energie opgewekt zal worden. Daardoor wordt het opslaan van energie door een batterij of accu steeds belangrijker.

Van Solar naar Power
Volta Solar maakt zich klaar voor de toekomst door een volgende stap te zetten in de ontwikkeling naar Power. Zo hebben wij onlangs op onze locatie in Heerlen een test- en opleidingscentrum geopend. Het centrum is gericht op integrale duurzame technische oplossingen bestaande uit o.a. batterijen, opladers en energiemanagementsystemen die onze klanten helpen in de energietransitie. Samen met onze aandeelhouder Essent onderzoeken wij de mogelijkheden voor deze nieuwe duurzame toepassingen bij onze klanten.

Hoe werkt zo’n energiemanagementsysteem?
Door gebruik te maken van een energiemanagementsysteem is het mogelijk om opgewekte energie op te slaan in batterijen en deze op gunstige momenten te benutten of terug te leveren aan het netwerk. U kunt dan geld besparen door de energie op het juiste moment op te slaan, te verbruiken of terug te leveren.

Slim energieverbruik
Het systeem beheert uw prestaties en kan u adviseren over uw gebruikspatroon. Het vergelijkt bijvoorbeeld het verbruik van uw koelkast met dat van uw buurtbewoners en kan zo constateren dat uw koelkast meer verbruikt en dus minder zuiniger is. Ook adviseert het systeem u over energiebesparende maatregelen. Zo ziet het systeem dat uw huis minder zuinig verwarmt dan dat van de buren in dezelfde straat, waar zij bijvoorbeeld isolatie hebben, heeft u dat niet. Zo wordt investeren in uw woning een stuk makkelijker en inzichtelijker. Als u meer of minder gaat thuiswerken of uw gezinssamenstelling verandert kunt u bepalen of de instellingen van uw apparatuur nog aan uw wensen voldoen.

In onderstaande afbeelding staat schematisch weergegeven hoe een energiemanagement systeem in zijn werk gaat.

Voordelen van een energiemanagementsysteem

  • Stroomverbruik live en digitaal monitoren
  • Transparantie van elektriciteitsverbruik en elektriciteitskosten (dagelijks, maandelijks en wekelijks)
  • Houd altijd de kosten in de gaten
  • Faciliteert energie- en kostenbesparing en duurzaam gebruik van elektriciteit
  • Basis voor het beheer van uw eigen toekomstige energiewoning

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied? Meld u dan aan via onderstaand formulier.

 

Aanmelden Power