Flinke groei van zonne-energie in 2020

zonnepark

De coronacrisis lijkt weinig invloed te hebben gehad op de groei van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Vooral de hoeveelheid zonne-energie is in 2020 sterk toegenomen, volgens energieopwek.nl met wel 40% ten opzichte van 2019.

Sterke groei in 1e helft 2020

Zonne-energie is in het eerste deel van 2020 het sterkst gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Waar de totale productie van duurzame energie met 16% groeide, nam de hoeveelheid opgewekte zonnestroom met wel 60% toe.

In de eerste helft van 2020 werd 26,2% van alle stroom duurzaam opgewekt. 7,4% daarvan was zonnestroom. Ter vergelijking: 9,1% was afkomstig van wind op land.

Record aantal nieuwe zonnepanelen

Er is ook een recordaantal nieuwe zonnepanelen geplaatst. Alle grotere zonnepaneleninstallaties die onder de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) vallen, worden geregistreerd.

In deze cijfers is tot en met november een groei te zien van 24% in het aantal nieuwe zonnepaneleninstallaties ten opzichte van 2019. Het totale vermogen is toegenomen tot bijna 5.000 megawattpiek. De sterke groei van zonne-energie heeft zich ook in 2020 doorgezet.

Jaar met veel zonuren

De zon liet zich in 2020 bovengemiddeld vaak zien, wat ook heeft geholpen om extra zonne-energie op te wekken. Volgens Essent telde 2020 1.950 zonuren: alleen in 2018 zijn er de afgelopen jaren meer uren zonneschijn geregistreerd. Het jaar 2020 leverde volgens de berekening van Essent een eigenaar van een gemiddelde zonnepaneleninstallatie 619 euro op.

 

Benieuwd wat zonnepanelen op uw dak opleveren? Vul de dakcheck in.

Bronnen cijfers: Energieopwek.nl, Solarmagazine.nl.