Nieuwbouw

Zonne-energie biedt mooie kansen om invulling te geven aan de steeds strengere eisen op gebied van EPC in de nieuwbouw.

Zonnepanelen, eventueel in combinatie met zonneboilers, hebben een positief effect op de EPC waarde in de nieuwbouw. Volta Solar heeft zich ontwikkeld tot een vakbekwame partner voor aannemers bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Met onze innovatieve oplossingen is zonne-energie in ieder project toe te passen, zonder afbreuk te doen aan functionaliteit en de esthetische kenmerken van het gebouw. Volta Solar denkt als betrokken partner mee, om binnen het budget van de opdrachtgever tot de optimale oplossing te komen.