Actueel

zonnepanelewn

Onderzoek Motivaction: Nederlanders steeds positiever tegenover zonnepanelen en zonneboilers

72% van de Nederlanders zou zelf zonnepanelen op hun dak laten installeren, 74% is bereid tot het plaatsen van een zonneboiler.

Motivaction heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek uitgevoerd met als doel de kennis, houding en gedrag van Nederlanders ten opzichte van de energietransitie in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat Nederlanders wat betreft opties om de CO2-uitstoot te reduceren het meest positief zijn over zonne-energie en woningisolatie. Het onderzoek is een herhaling van een gelijk onderzoek in 2015.

In vergelijking met 2015 staan Nederlanders positiever tegenover de energietransitie. 87% staat positief tegenover het stimuleren van zonne-energie. In 2015 was dit 77%. Het verwarmen van huizen met elektriciteit is in populariteit gestegen: 72% van de Nederlanders zou zelf zonnepanelen op hun dak laten installeren en 74% is bereid tot het plaatsen van een zonneboiler.

Het merendeel van de ondervraagden geeft aan dat ze graag zien dat duurzame energiebronnen een grotere rol gaan spelen in de komende jaren. Maar liefst 85% denkt hierbij aan zonne-energie. Bij de ondervraagden is tevens de keuze ‘zonne-energie of windenergie’ neergelegd. 9% zou bewaar hebben tegen één windmolen en slechts 4% tegen een zonneweide. Ruim de helft verkiest energie-installaties zoals windmolens en zonneparken in de buurt boven geïmporteerde stroom uit het buitenland.