Actueel

corona virus

Maatregelen betreft het coronovirus

Vanuit onze rol als service-organisatie willen wij onze zorgplicht zo lang mogelijk nakomen. Wij willen onze bijdrage leveren om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hanteren daarnaast eigen aanvullende maatregelen om zowel de klant als onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Onze werkwijze is als volgt:

 • Wij houden ons aan de hygiëneregels om besmetting te voorkomen.
 • Medewerkers met ziekteverschijnselen (verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts) blijven thuis.
 • Medewerkers die gedurende de werkdag verkoudheidsklachten krijgen, stoppen hun werkzaamheden en gaan naar huis.
 • Waar mogelijk werken medewerkers thuis. Op die manier maken we ruimte voor de fysieke werkplekspreiding van helpdesk medewerkers.
 • Er worden geen fysieke vergaderingen gehouden. Vergaderingen worden telefonisch of via Skype gedaan.
 • Wij organiseren geen grote gezamenlijke bijeenkomsten op ons kantoor. Ook bezoeken wij zelf geen externe gezamenlijke bijeenkomsten.

 

Maatregelen bij bestaande en nieuwe afspraken

Voorafgaand aan alle afspraken nemen wij telefonisch contact op om te vragen of er iemand op uw locatie ziekteverschijnselen heeft. Mocht dat zo zijn, dan verzetten we de afspraak. Bekijk ook de werkwijze van onze monteurs.

Onderhoudsafspraken
Alle geplande afspraken worden uitgevoerd, met twee uitzonderingen;

 • Wanneer u ons niet binnen wilt laten, plannen we een afspraak op een later moment.
 • Wanneer de monteur ziet dat er personen zijn met ziekteverschijnselen op het adres, plannen we een afspraak op een later moment.

 

Storingen
Wanneer er een storing bij ons binnenkomt, vragen we vooraf naar de urgentie van de storing;

 • Is er sprake van urgentie (veiligheidsissues) dan komen we direct in actie. Wij communiceren dat u op veilige afstand (minimaal anderhalve meter) moet blijven.
 • Wanneer de storing niet urgent is, komen wij niet direct langs, maar plannen een normale afspraak in.

 

Adviesafspraken

 • Heeft u of andere bewoners geen klachten, dan gaat de afspraak gewoon door. Hierbij volgen wij de voorgeschreven hygiënemaatregelen op om besmetting te voorkomen. Daarnaast vragen wij de medewerking om voldoende afstand te houden.
 • Bij het daadwerkelijke bezoek zal de medewerker een laatste risicoanalyse uitvoeren. Bij een gezondheidsrisico voor u of andere bewoners of onze medewerker(s) voert onze medewerker geen werkzaamheden uit en wordt de afspraak geannuleerd.
 • Bij een geplande afspraak en ziekteverschijnselen vragen wij u contact met ons op te nemen om de afspraak te verzetten.
 • Wij bieden u de mogelijkheid om de afspraak te verplaatsen of om u online advies te geven. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Plaatsing nieuwe zonnepanelen

 • Heeft u of andere bewoners geen klachten, dan gaat de afspraak gewoon door. Hierbij volgen wij de voorgeschreven hygiënemaatregelen op om besmetting te voorkomen. Daarnaast vragen wij de medewerking om voldoende afstand te houden.
 • Bij het daadwerkelijke bezoek zal de medewerker een laatste risicoanalyse uitvoeren. Bij een gezondheidsrisico voor u of andere bewoners of onze medewerker(s) voert onze medewerker geen werkzaamheden uit en wordt de afspraak geannuleerd.
 • Bij een geplande afspraak en ziekteverschijnselen vragen wij u contact met ons op te nemen om de afspraak te verzetten.

 

Heeft u vragen?

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan snel. Met alle maatregelen willen wij de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk beperken. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via 088 023 7480.