Energie terugleveren aan het elektriciteitsnet

De stroom die u opwekt met zonnepanelen wordt direct verbruikt in uw huishouden, bijvoorbeeld door elektrische apparaten die op dat moment aanstaan. In veel gevallen wekt u overdag meer energie op dan dat u verbruikt. U levert alle extra, ongebruikte stroom terug aan het net.

Er zijn ook momenten dat u minder energie opwekt dan u verbruikt. U haalt dan stroom van het elektriciteitsnet. Wat u afneemt van het net wordt weggestreept tegen de energie die u heeft teruggeleverd en verrekend op uw jaarrekening. Dit heet salderen.
Bekijk de afbeelding >

Energie terugleveren aan het elektriciteitsnet

Salderen

Wat is salderen?

Salderen is dus het verrekenen van de opgewekte energie en verbruikte energie. Uw meter registreert wat u teruglevert aan het net. Als u meer energie opwekt dan u verbruikt, telt de meter terug. Verbruikt u meer dan u opwekt dan telt de meter op. Onder aan de streep blijft dan het aantal KwH dat u heeft verbruikt – het aantal KwH dat u heeft opgewekt over.

Over het algemeen wordt ongeveer 30% van de opgewekte energie direct verbruikt in huis. De overige 70% levert u aan het net. Hiervoor ontvangt u een zogenaamde teruglevering vergoeding.

We raden u aan om met zonnepanelen niet meer energie op te wekken dan u daadwerkelijk verbruikt. De vergoeding die u krijgt voor salderen, is momenteel gelijk aan het levertarief van uw energieleverancier. De vergoeding die u krijgt als u op jaarbasis meer opwekt dan u verbruikt, ligt lager. Hierdoor is het niet rendabel om extra zonnepanelen te installeren.

Aanmelden voor saldering

Als u zonnestroom teruglevert aan het elektriciteitsnet komt u in aanmerking voor een vergoeding. Uw zonnepaneleninstallatie moet dan wel aangemeld zijn zodat de netbeheerder en energieleverancier op de hoogte zijn van het feit dat u gaat terugleveren. Dit kunt u regelen op www.energieleveren.nl. Ook moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U wekt energie op en u gaat terugleveren aan het net;
  • U bent in het bezit van een slimme meter;
  • U heeft een kleinverbruikersaansluiting

Normaal gesproken voldoet ieder huishouden aan deze voorwaarden. Met zonnepanelen gaat u energie opwekken en terugleveren, u wordt dus in feite een ondernemer. De netbeheerder controleert bij uw aanmelding op energieleveren.nl of uw elektriciteitsmeter geschikt is. Als het nodig blijkt ontvangt u een gratis slimme meter. Vrijwel elk huishouden heeft een kleinverbruikersaansluiting (hoofdaansluiting niet groter dan 3 x 80 Ampère).

Bij de aanvraag van zonnepanelen via Volta Solar ontvangt u een uitgebreide handleiding voor de aanmelding van uw installatie op www.energieleveren.nl.

Salderingsregeling 2021

De salderingsregeling is een soort subsidie, waarbij de stimulans mede afhankelijk is van de hoogte van de energiebelasting.

De afgelopen tijd is er veel commotie geweest rondom de toekomst van de salderingsregeling. In 2020 heeft minister Wiebes voorgesteld dat de salderingsregeling zoals we hem nu kennen tot 2023 blijft bestaan. Vanaf 2023 wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. In deze periode mag u elk jaar 9% minder salderen. Na 2031 ontvangt u een vaste teruglevergoeding voor de stroom die u via uw zonnepanelen levert. Het voorstel moet nog definitief goedgekeurd worden.

Terugleververgoeding zonnepanelen

Als u jaarlijks meer stroom opwekt dan u verbruikt, ontvangt u voor het overschot een teruglever vergoeding. Dit tarief is niet vastgelegd en varieert per energieleverancier. De meeste leveranciers hanteren de kale stroomprijs.

In 2020 heeft minister Wiebes voorgesteld dat eigenaren van zonnepanelen vanaf 2023 een vaste vergoeding moeten krijgen. Het aangekondigde tarief is 80% van het levertarief.

Zonnepanelen blijven door de wijziging ook na 2023 interessant: de salderingsregeling wordt langzaamaan afgebouwd, tegelijkertijd gaat de teruglever vergoeding omhoog. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt meerdere maanden langer, desondanks blijft het een rendabele investering.

Meer weten?

Wilt u weten wat u kunt verdienen met zonnepanelen? Vul dan hier beneden de Dakcheck in. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact met u op. Wij berekenen vrijblijvend hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen en u ontvangt een persoonlijk overzicht met de kosten, opbrengst en terugverdientijd van de zonnepanelen.

Doe de Dakcheck!