Actueel

Zonnepanelen en zonnecollectoren

CBS brengt zonnepanelen per regio zichtbaarder in kaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat, middels een nieuwe methode, het aantal opgestelde zonnepanelen per regio in Nederland zichtbaarder in kaart brengen.

Het resultaat van deze nieuwe methode zijn o.a. cijfers op wijk- en buurtniveau over zonnestroom bij woningen en cijfers over het vermogen van zonnestroom op gemeenteniveau. Het CBS concludeert ‘dat het mogelijk is om cijfers te maken over zonnestroom die op landelijk niveau minstens even nauwkeurig zijn als cijfers volgens de oude methode’.

Juist om deze reden gaan zij werken met de nieuwe methode. Hierbij wordt de administratieve lastendruk voor bedrijven een stuk minder en is op landelijke niveau een meer gedetailleerde uitsplitsing mogelijk naar bedrijvensectoren.

Volgens het CBS zal de komende tijd nog nader onderzocht worden hoe zij de voorlopige cijfers kunnen verbeteren. Naar verwachting is de aanpassing van de energiestatistieken aan de nieuwe methode voor zonnestroom aan het eind van het jaar gereed.

Het CBS verwerkt data uit het productie- en installatieregister (PIR) en versterkt deze met gegevens uit andere bronnen. Vanaf heden zal er dus meerdere keren per jaar een update gegeven worden over het aantal in Nederland opgestelde zonnepanelen.