Actueel

zonnepanelen plaatsen

“6 miljoen huishoudens met in totaal 80 miljoen zonnepanelen in 2023”

Volgens onderzoeksbureau Good! zullen er tegen eind 2023 zo’n 80 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd zijn op de Nederlandse daken. Dit komt neer op zo’n 6 miljoen huishoudens die hun eigen energie opwekken met zonnepanelen.

Directeur van onderzoekbureau Good! Rolf Heynen baseert deze conclusie op het feit dat sinds 2010 de markt voor zonnepanelen elk anderhalf jaar is verdubbeld. Hij gelooft dat de markt de komende jaren op eenzelfde manier zal groeien. Hierdoor zullen een kwart de doelen van het nationaal Klimaat – en Energieakkoord al in 2023 gerealiseerd zijn, in plaats van pas in 2030.

De groei van de markt voor zonnepanelen brengt volgens Good! ook enkele problemen met zich mee. In 2023 zullen er namelijk 30.000 installateurs nodig zijn om alle zonnepanelen te plaatsen. Tevens zullen er pieken op het elektriciteitsnet ontstaan.