Actueel

zonnepanelen installatie

Volta Solar gaat 2.800 zonnepaneelsytemen controleren op fouten: ‘Behoefte aan branchebrede inspectiestandaard’

In januari van dit jaar bereikte Volta Solar een mijlpaal toen de 2.000e woning in Parkstad van zonnepanelen werd voorzien ; dit als onderdeel van het intergemeentelijke zonnepanelenproject Parkstad. In totaal worden 7.250 particuliere woningen en bedrijven van zonnepanelen voorzien waardoor er 100.000 zonnepanelen geplaatst worden.

De zonnepanelen zijn geïnstalleerd in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Bij de 20 gecontroleerde systemen zijn verschillende fouten aangetroffen, maar omdat de veiligheid niet in het geding is, hoeven de systemen niet uitgeschakeld te worden. Op enkele plekken is een verkeerd type aardlekschakelaar gebruikt en verder zijn op sommige plaatsen kabels onvoldoende stevig vastgedraaid, is de zonnepaneleninstallatie niet als dusdanig gecodeerd in de meterkast of is geen werkschakelaar aangebracht.

De door het inspectiebedrijf geconstateerde problemen bevinden zich volgens Hans Schoenmakers, directeur van Volta Solar, dus vooral in de meterkast. Zijn bedrijf gaat daarbij de gemaakte fouten rechtzetten. ‘We hebben een naam hoog te houden en gaan alle 2.800 installaties controleren om de kwaliteit voor de volle 100 procent te kunnen borgen. We hebben nu 10 elektriciens aangesteld die de 2.800 pv-installaties gaan controleren. Indien er uiteindelijk meer systemen geïnspecteerd moeten worden van andere projecten zullen we dat ook doen. We verwachten dat de inspectie- en eventuele herstelwerkzaamheden per systeem een of enkele uren in beslag zullen nemen. Zodoende kunnen onze elektriciens 400 systemen per week controleren, zodat voor het einde van het kalenderjaar alle eigenaren van zonnepanelen bezocht zijn. Bovendien scherpen wij onze algehele opleverprocedure aan. In de toekomst wordt een pv-installatie pas aangezet als er een extra inspectie heeft plaatsgevonden.’

Volgens Schoenmakers komen de gemaakte fouten deels voort uit ‘een grijs gebied in de wetgeving’. De Volta Solar-directeur vindt het om die reden belangrijk dat de zonne-energiesector als geheel afspraken gaat maken. ‘We pleiten voor het in het leven roepen van een branchebrede, universele opleverinspectie. Sommige zaken in de NEN1010 (de nationale norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties) bevinden zich in een grijs gebied. Zo worden bepaalde eisen niet gespecificeerd, maar worden bewoordingen als “moet deugdelijk zijn” gebruikt. Dergelijke omschrijvingen laten ruimte voor meerdere interpretaties. Dat moeten we als sector niet willen en om dit te voorkomen biedt een universele opleverinspectie – waarbij alle eisen waaraan een pv-systeem moet voldoen, gedetailleerd beschreven zijn –uitkomst.’

Bron: Solarmagazine.nl